Strona prof. dra hab. Mirosława Krajewskiego

Witam Państwa na mojej stronie domowej. Poprzez niektóre informacje tu zamieszczone chcę przybliżyć swoją skromną osobę, a ponadto wypromować Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe oraz (na zasadzie grzecznościowej) regionalne wydawnictwo dobrzyńskie „Verbum”.

Strona skierowana jest także do miłośników i sympatyków Ziemi Dobrzyńskiej, w której – jak powiedział jej Koryfeusz, mój Przyjaciel z Uniwersytetu Londyńskiego, prof. dr Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007) – jest najwięcej Ojczyzny.

Polecam także materiały dydaktyczne dla studentów, które nie trafiają na uczelniane platformy e-learningowe. Są tam również niektóre opracowania dotyczące Dobrej Ziemi, jej historii, kultury i lokalnej tożsamości sensu largo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         prof. dr hab. Mirosław Krajewski