DTN

(strona grzecznościowa)


Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe
Dobrinensis Societas Scientiarum

 (rok założenia - 2007, kontynuacja działalności Dobrzyńskiego Oddziału WTN (1985-2006), 
który wydał m. in. 10 tomów rocznika naukowego pt."Ziemia Dobrzyńska"

http://www.facebook.com/DTN

Kontakt i dane DTN:
Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe

Dobrinensis S
osietas Scientiarum
ul. Warszawska 20 (biblioteka), 87-500 Rypin
NIP 892-14-67-932
mail:
dtnrypin@onet.eu     ph. mob. 602 498 929
konto bankowe: PKO BP 06 1020 5024 0000 1202 0062 9147

         GALERIA I KRONIKA TOWARZYSTWA (2007-2020)


Zebranie Założycielskie DTN, IX 2007 r. ,           Z T. Jurkiewiczem w Oborach przy grobie    T. Jurkiewicz-Żołnierz Niez
łomny
prowadził
L. Żuchowski                                              Jego Rodziców                                          przed fr. Łukiem Triumfalnym                                                          

  
Pierwsi Honorowi Członkowie DTN             Prof. Jerzy Pietrkiewicz, Honor. Czł.,      Rypin, 2008 r., promocja II. tomu RD
                                                                           nazwa
ny Koryfeuszem Dobrej Ziemi   

  
Hon. Czł. dla płk. M. Sobocińskiej, 2008          Obory, 16 08 2010, konferencja w 70.rocznicę    
"Ostatki" na Zamku A. Wazówny, rok 2009,
  
z prawej. prof. T. Szwaczkowski z Poznania    najazdu bolszewickiego na ziemię dobrzyńską        od lewej: L. Żuchowski, pp. T.W. Grudniowie                                                             

 
 
Członkowie DTN  z Francji, 2009                Tablica fund. przez DTN w Rypinie,2011     Walne Zebr. DTN, Skępe, 3 09 2011 r., w 3 rzędzie
     
z Sekretarzem DTN, dr I. Zielińską              w 180-lecie zakończenia Nocy Listop.     śp. Mirosław Gassen-Piekarski w Golubia-Dobrzynia 
                                                                                                                                                      
przed nim - J. Jagodziński                                                                                                    

 
Honor. Czł. Michał Kokot, 2011                   Skępe, 3 09 11, od lewej: dr A. Graczkowski,
               Prezes Zarządu i Skarbnik DTN,
    
                                                             Cz. Papiernik,   A. Sikorowski, L. Jabłoński, E. Rogowski            inż. M. Marynowski


Skępe, 3 09 2011 r., od prawej ks. prał.              
 Prof. S. Strzyżewski, Burmistrzowie: Rypina,       Honor. Czł. dla prof. S. Strzyżewskiego,
    T. Zaborny i ks. kan. J. Drozdowski,                      Skępego, Dobrzynia n/W i dr S. Giziński                       Obory, 3 06 2012 r.
  pp. Nadolscy z Brodnicy, A. Sikorowski
                  i L. Jabłoński

  
                    Spotkanie ostatkowe DTN, luty 2012 r,. Spiczyny k. Dulska, oprócz Członków DTN gościnnie uczestniczyli  m. in.
         ks. prał. T. Zaborny, o. Mieczysław Jankowski O. Carm. (z lewej) i ks. Marcin Lewandowski, z prawej: W. Ziemiński, E. Ołdakowska,
                                                                                   M. Osińska i K. Woźniak

    
Walne Zebranie DTN, Obory, 3 06 2012 r.
    Od lewej: pp. Nadolscy, rejent F. Dąbrowski,        Z lewej członkowie DTN: W. Tuchalski i H. Osiński
      od prawej: K. Afeltowicz i J. Seńkowska           ks. kan. J. Drozdowski, red. Cz. Papiernik
                                                                                   i adw. M. Kusztal  (zdj. W.Kusztal) 

                       
Członkowie DTN na promocji
 albumowej              Pożegnanie Hon. Czł. płk Marii Sobocińskiej,              Tablica w Kościele w Dulsku fund.
monografii Rypina, "Modrzewiowa",12.06 2012                        Skępe, 8 11 2012 r.                                  inicjatywy DTN przez  KBSZD
L. Chełmicki (W-wa),R.Bartoszewski,prezes SGZD                                                                                     i posła J. K. Ardanowskiego -
                   i L. Żuchowski                                                                                                                               wiceprezesa DTN         

                        
                  Skępe, 8 czerwca 2013 r. Odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych poświęconych Rodzinie Zielińskich na Kaplicy św. Barbary
                              Kościoła Ojców Bernardynów oraz doroczne Walne Zebranie DTN. Od lewej - ks. prałat T. Zaborny z Rypina
                                  i ks. Z. Kluba z Krajkowa; w środku - prof. S. Strzyżewski z Katowic i prezes DTN, prof. M. Krajewski;
                                                          z prawej - zebranie prowadziła red. Wiesia. Kusztal z Brodnicy, (zdj. WK) 

   
Promocja "Nowego słownika biograficznego ziemi dobrzyńskiej, t. 1-2, w Skępem, 31 maja 2014 r.  z udziałem blisko 140 osób
                                                                                       z całej Polski i zagranicy

Walne Zebranie DTN, Rypin, 21 VI 2014    Wręczenie dyplomu Hon. Czł. ks. prał. T. Zabornemu       Ks. prałat w rozmowie z W. Ziemińskim


                Siódme z kolei "czwartkowe ostatki DTN", Chlebowo k. Lipna, 12 lutego 2015 r. (wśród osób m. in. o. M. Jankowski  O. Carm.,
                    prezydent W-wka R. Chodynicki, poseł J. K. Ardanowski, prezes SGZD R. Bartoszewski, PP. W. i M. Kusztalowie i inni)

         Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze DTN połączone z promocją "Almanachu poezji Dobrej Ziemi", Zamek Golubski, 19 IX 2015 r.
Wśród zebranych m. in. Honorowi  Członkowie DTN: ks. prałat T. Zaborny i Jan Jagodziński, a także członkowie: PP. Z. i J. Bojanowscy,
                rejent F. Dąbrowski, M. Adamowska, C. Papiernik i wielu innych. Zgromadzenie prowadził burmistrz Adam Łapkiewicz.

                       Walne Zebranie DTN, 18 VI 2016 r.,  Zespół Szkół Zbójno, połączone z promocją albumowej monografii gminy Zbójno
                                                                                       pt. Okolica z "Dobrzyńską Częstochową".
 
Dziesiąte z kolei DTN-owskie Ostatki w Strzygach, 28 lutego 2017 r. z udziałem blisko 60 osób. Było patriotycznie, "dobrzyńsko" i oczywiście wesoło.
Mec. M. Kusztal - jako jeden z wielu - napisał na FB m. in. : "
Godne podkreślenia jest także to, że Panu Profesorowi udało się w tych trudnych czasach zebrać
wokół swojej idei grono sympatycznych Osób, które po minionych 10 latach działalności mogą o sobie mówić, że stali się przyjaciółmi.
Tworzona przez zacnego G
ospodarza, przy okazji spotkań DTN, atmosfera powoduje, że zawsze wtedy jest ciepło i serdecznie".

14 X 2017 - Zamek Golubski - 10-lecie DTN z udziałem blisko 100 osób z całej Polski. Były podsumowania, życzenia, kwiaty i ... urodzinowy tort. 
Dziesiątym z kolei Honorowym Członkiem Towarzystwa  został jego wiceprezes, poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski.
Wydano X tom "Rocznika Dobrzyńskiego", który zamyka 4.011 stron zawartych w całej serii w latach 2008-2017.
RD jest  periodykiem punktowanym przez MNiSW. Jeden z członków- założycieli DTN w życzeniach napisał:  "A jednak udało się. Serdeczne gratulacje!".
  
Ostatki DTN-owskie, Dwór Fijewo, 24 II 2019 r.         Obory, 24 VII 2019 r., 10. rocznica śmierci              Klasztor Skępe, 12 X 2019 r., promocja "Klejnotów 
                                                                                      Żołnierza Niezłomnego, Teofila Jurkiewicza                   Ziemi Dobrzyńskiej" prof. M. Krajewskiego
                                                                                                oraz Walne Zgromadzenie DTN

                            
                                                 12. z kolei tzw. Tłusty Czwartek, Skępe, 20 lutego 2020 r.