Str. grzecznościowa: Księgarnia Dobrzyńska VERBUM

(strona grzecznościowa dla Właściciela Verbum)
WSZECHNICA EDUKACYJNA I WYDAWNICZA „VERBUM” (Księgarnia Dobrzyńska)

ul. Ludwika Grzemskiego 2, 87-300 Brodnica
  mail: mailto: dcv@autograf.pl
konto bankowe: PKO Bank Polski 
05 1020 5024 0000 1002 0075 0125
zamówienia na dostawę książek mailem:mailto: dcv@autograf.pl; ph. mob. 602 498 929

(data założenia 1994 r., wpis do ewidencji nr 4733, NIP 892-112-76-27)

http://www.facebook.com/Księgarnia Dobrzyńska

Wydawnictwo Verbum - Księgarnia Dobrzyńska oferuje:
- skład, adiustację, opracowanie redakcyjne książek naukowych, podręczników akademickich, serii wydawniczych, tomików poezji i prozy itp.;
- druk cyfrowy, w tym wysokiej jakości druk cyfrowy w kolorze oraz oprawę kartonową i twardą;
- druk folderów i kalendarzy ściennych: regionalnych, parafialnych;- kolportaż książek; sprzedaż książek i serii wydawniczych, w tym także sprzedaż wysyłkową.
Na wydrukowane książki z naszym ISBN wystawiamy faktury z 5-proc. VAT!

Oferta Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej „Verbum", luty 2021 r. (nie obejmuje poz. wydanych przed 2004 r.)
Adamowska Maria, Dzieje rypińskiej rodziny Meyów, Rypin 2013, ss. 225, zdj. kol. + wkładki drzew geneal., cena 31,50
Ardanowski Jan Krzysztof, Paweł Sztama, Z głębokości wołam do Ciebie.Tragedia kobiet pochodzenia żydowskiego więzionych i mordowanych w podobozach KL Stutthof w okolicach Torunia w ostatnich miesiącach II wojny światowej, Brodnica 2014, ss. 213, zdj., cena 25 zł
Aforyzmy, cytaty myśli o edukacji i twórczości, 2003, ss. 314, opr. twarda, cena 20 zł
Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej, zebrał, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, 2015, s. 578; wyd. 2 poprawione i uzup., s. 584, 2018, grafiki i ilustr. sepia, cena 55 zł
Aurea dicta (złote myśli) dla ludzi władz i polityki, 2004, ss. 229, cena 20 zł
Barwy życia, red. M. Taczyński, wstęp, A. Główczewski, Rypin 2015, zdj. kol., ss. 70, cena 9,50
Biblioteka Dobrzyńska, t. 1-6: 2011-2015, ilustracje, zdjęcia, ss. 78, 239, 179, 174, 68, 578: 1316, cena 150 zł
Chojnicka Czesława Krystyna, Serca bicie, ss. 125, cena 15,00
Chrobak Dariusz, Kwiatosłów polski, Czernikowo-Lipno-Brodnica 2019, ss. 29, cena 10 zł
Chrobak Dariusz, Słowa do rymu, 2014, ss. 73, cena 12,50 zł
Chrobak Dariusz, Słow Obrazy, Rypin-Czernikowo-Lipno 2011, ss. 113, grafiki cz.-białe, cena 20 zł
Ciesielska Bożena, Literacki romans. Rozprawki o "Perełkach" Sławomira Ciesielskiego, Brodnica 2018, ss. 81, zdj. kol., cena 10 zł
Ciesielska Bożena, Skępe w opisie i fotografii, pod red. M. Krajewskiego, Brodnica-Skępe 2016, ss. 245, zdj. kol., cena 38 zł; dodruk - Brodnica 2020, cena 40 zł
Ciesielska Władysława, Z miłości do Józefkowa i Skępego. Wspomnienia Władysławy Ciesielskiej z domu Lulińskiej. Rodzina Wacława Lulińskiego w pamięci najstarszej wnuczki, Skępe 2016, ss. 135, zdj., cena 21 zł
Ciesielski Sławomir, Klasztorna 20, wstęp B. Ciesielska, Brodnica 2020, grafiki Yach Paszkiewicz, ss. 137, cena 18 zł
Ciesielski Sławomir, Slaviki, wstęp B. Ciesielska, Brodnica 2019, ss. 127, cena 15 zł
Ciesielski Sławomir, Ze Skępego, Skępe-Lipno-Brodnica 2016, ss. 59, cena 10 zł (7. tomik poezji autora)
Cywińska Joanna, Wykołysałaś... dobrzyńska kraino, Lipno 2015, ss. 45, ilustr., cena 7,50
Cywińska Joanna, Moje małe Ojczyzny. Kocham Cię - Polsko!, Lipno-Brodnica 2016, ss. 29, cena 7 zł
Deo et Matris. Almanach religijnej poezji ziem i dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 172, zdj. kol., cena 22 zł
Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 228, zdj. cz.-białe, cena 25 zł; wyd. 6, Brodnica 2020, ss. 255, zdj. kol., cena 30 zł
Europa potrzebuje odkupienia. Jan Paweł II o Europie, Włocławek 2005, s. 92, cena 12 zł
Grążawski Piotr, Legendy Pojezierza Brodnickiego. Duszny dech ducha, Brodnica 2018, ss. 244, ilustr. kol., cena 25  zł
Grążawski Piotr, Rychtujta sie! Swaty ido, Brodnica 2017, ss. 173, zdj. kol., cena 22 zł
Grążawski Piotr., Słownik gwarowy brodnicki, Brodnica 2018. ss. 184, zdj., cena 22 zł
Grudzień Wojciech, Choroby szynszyli, Ruże-Brodnica 2017, ss. 2449, zdj. kol., nakład komer.
Grudzień Wojciech, Chów szynszyli. Krok po kroku, wyd. 2, Brodnica-Ruże 2016, ss. 76, zdj. kol. (nakład komercyjny)
Gumiński Andrzej, Obcymi ścieżkami (tomik poetycki), Rypin-Bremen 2013, ss. 120, kolorowe kolaże, cena 22 zł
Harcerskie wspomnienia. Teksty piosenek harcerskich, patriotycznych i biesiadnych, Brodnica 2014,  ss. 77, cena 8 zł
Jagodziński Jan, Golub-Dobrzyń - wspomnienia wierszem pisane, Golub-Dobrzyń 2014, ss. 118, zdj. kol., cena 14 zł
Jagodziński Jan, Sursum corda. Poezja patriotyczna, Brodnica-Golub-Dobrzyń 2014, ss. 148, ilustr. kolor., cena 16 zł
Janowiak Janusz, W objęciach Ojca. Ojciec Wincenty Józef Kruszewski OC (1843-1922), Obory 2002, ilustr. kolor., cena 15 zł
KALENDARZ 2021. KRAJOBRAZ HISTORYCZNO-KULTUROWY DOBREJ ZIEMI, format SR3, opr. spiralna, full color, 35 zł z wysyłką
Klocek Alina, Płocki Kompleks Rafineryjno-Petrochemiczny w latach 1959-200 i jego wpływ na rozwój miasta i regionu, ss. 331, zdjęcie kolorowe, cena 45 zł
Kłosiński Jerzy, Maria i Klemens Kłosińscy i ich korzenie oraz rodzina, Brodnica 2018, ss. 75, zdj. kol., cena 12 zł
Konopnicka Maria, W Oborach (z suplementem), do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2013, ss. 68, zdj. kol., cena 15 zł
Koszytkowski Janusz, Wielgie i okolice na Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały do dziejów, Piaseczno-Wielgie 2018, ss. 372, liczne zdj. kolor., cena 72 zł
Krajewski Mirosław, Badania pedagogiczne w zarysie, 2006, ss. 126, cena 14 zł
Krajewski Mirosław, Chronologiczno-synchroniczny przegląd dziejów edukacji, Bydgoszcz 2010, ss. 132, cena 18 zł
Krajewski Mirosław, Dama Niezłomna. Maria Sobocińska (1920-2012). Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego, Rypin-Skępe 2012, ss. 217, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
Krajewski Mirosław, Do końca wierni... Orędownicy Maryi, Karmelu i Dobrej Ziemi,, Obory 2020, ss. 178, skrzydełka okładki, zdj. kol., 30 zł
Krajewski Mirosław, Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku, Rypin-Skępe 2017, ss. 190, liczne zdjęcia kolor, okładka lakier punktowy, skrzydełka, cena 30 zł
Krajewski Mirosław, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku. Zarys wykładu, Włocławek 2002, ss. 583, opr. twarda, cena 25 zł
Krajewski Mirosław, Historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006, ss. 336, cena 40 zł
Krajewski Mirosław, Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej, DTN, Rypin 2019, ss. 334, zdj. kol, wyd. albumowe, cena 60 zł
Krajewski Mirosław, Koryfeusz Dobrej Ziemi. Prof. Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007), Rypin 2008, ss. 192, cena 25 zł
Krajewski Mirosław, Ksiądz doktor Antoni Podleś (1934-1997), Rypin 1998, ss. 60, cena 7 zł
Krajewski Mirosław, Leksykon dziejów edukacji. Ludzie-koncepcje-instytucje, Płock 2010, ss. 496, cena 60 zł
Krajewski Mirosław, O metodoloogii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2020, ss. 380, ISBN 978-83-65451-41-5
Krajewski Mirosław, Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Kraków-Obory-Brodnica 2016, ss. 296, zdj. kol. (509), form. alb., cena 55 zł
Krajewski Mirosław, Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich, Monografia albumowa Gminy Radomin, Brodnica 2018, ss. 556, zdj. kolorowe, opr. twarda, cena 85 zł
Krajewski Mirosław, Okolica z Dobrzyńską Częstochową". Gmina Zbójno koło Obór na zIemi dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią, Brodnica-Zbójno-Obory 2016, ss. 546 zdj. kol., form. alb., cena 95 zł
Krajewski Mirosław, Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności. Na 1000-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica 2018, ss. 347, zdj. kolor., format A-4, skrzydełka okładki, cena 60 zł
Krajewski Mirosław, Pod szatą Karmelu. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, Trutowo-Brodnica 2016, ss. 362, zdj. kol., form. alb., cena 65 zł, wyd. 2, 2019
Krajewski Mirosław, Powiat lipnowski, Materiały monograficzne i albumowe. Na 100-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica-Lipno 2018, ss. 722, zdjęcia kolor, format A-4, opr. twarda-szyta, wstążki czytelnicze: biała i czerwona, cena 85 zł
Krajewski Mirosław, Rypinie, grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, Rypin 2012, ss. 374, album, opr. twarda, 912 zdj. kol. i cz.-białych, cena 80 z
Krajewski Mirosław, Rypiński kościół farny. Chronografia kościoła pw. Św. Trójcy w Rypinie (1355-2015), Rypin 2015, ss. 212, zdj. kol. 205, egz. numer., cena 30 zł
Krajewski Mirosław, Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce. Studium historyczno-prawne, Bydgoszcz 2012, ss. 235, cena 20 zł
Krajewski Mirosław, Tronująca w sercu tej ziemi (Obory), Obory-Rypin 2005, ss. 137, opr. twarda albumowa, zdj. kol, cena 35 zł
Krajewski Mirosław, Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Rypin 2011, s. 164, zdj. kol. i cz.-białe, cena 15 zł
Krajewski Mirosław, Usque ad finem. Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na ziemi dobrzyńskiej, (Rypin) 2011, ss. 205, cena 30 zł
Krajewskji Miroslaw, Victoria nad czerwoną gwiazdą. Dobrzyńskie konstatacje historyczne i literackie, Rypin-Obory 2020, ss. 606, zdj., opr. twarda, szyta, wstązki cztelnicze, cena 70 zł
Krajewski Mirosław, W cieniu wojny i okupacji. Ziemia dobrzyńska w latach 1939-1945, Rypin 1995, ss. 413, opr. twarda, cena 45 zł
Krajewski Mirosław, Wymyślińska Alma Mater. Seminarium i Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie (1867-1969), Rypin-Skępe 2005, ss. 113, album kol., cena 30 zł
Krajewski Mirosław, Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, Rypin 2010, ss. 223, zdj. cz.-białe, cena 32 zł
Krajewski Mirosław, Z krwi waszej, posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania stycznikowego na ziemi dobrzyńskiej, Rypin 2013, ss. 357, zdj. kol. i cz.-białe, cena 48 zł
Kuligowski Władysław, Z okruchów życia. Wspomnienia z lat 1918, 1939-1945,  Brodnica 2018, ss. 71, zdj., cena 11 zł
Lewandowska (Tomczak) Urszula, Moje Ostrowite, wspomnienia do druku opiniował i do druku przygotował M. Krajewski, Rzeszów-Rypin-Ostrowite 2012, ss. 69, zdj. kol., zdj. 10 zł
Los Polaków po 17 września 1939 r. we wschodnich województwach Rzeczypospolitej, (Brodnica 2020), ss. 110, wyd, internetowe
Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich, wyd. Z. Górski i A. Mietz, Bydgoszcz-Wierzbinek 2014, ss. 109
Manewicz Jan, Wędrówka myśli, Brodnica 2018, ss. 199, kolor, cena 24 zł
Marcinkowski Dariusz, Green Velo na dwa razy, Nowe Miasto 2017, ss. 230, zdj. kol., nakład komer.
Marcinkmjowski Dariusz, Rowerem rpzez polskie góry, Nowe Miasto 2019, ss. 267, zdj. kolor., cena 40 zł
Marii Strużyńskiej przeżycia z lat wojny i okupacji, 2007, ss. 61, zdj. cz.-białe, cena 10 zł
Mikucka-Ciecierska Elżbieta, Przystań czasu, Brodnica-Gdańsk 2020, ss. 117, zdj. kolorowe, cena 18 zł
Miodek Andrzej, Rejs po Solinie.Dla tych co poznałem i dla tych co poznam, Bieszczady 2013, ss. 63, zdj. kol.
Myśli dla siebie, wybrał, opr. i własnymi się podzielił M. Krajewski, (Brodnica) 2017, ss. 84.
Na bój, Polacy, na święty bój. Powstanie styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy. Studia i Szkice, pod red. M. Krajewskiego, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 152, zdj. kol. i cz.-białe, zdj. 28 zł
Nadolska Barbara, Powidoki, Brodnica 2013, ss. 67, cena 12 zł
NOWY SŁOWNIK BIOGRAFICZNY ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ, Rypin 2014, t. 1-2, ss. 1335, zdj. osób (1235), wizerunki herbów (kolor), indeks, opr. twarda, złocona, tłoczona, cena kpl. 230 zł
Osiński Henryk, Bochen chleba ze znakiem krzyża, Kikół-Brodnica 2019, ss. 115, zdjęcia, cena 20 zł
Osiński Henryk, Kościół naszym, domem. Parafia Kikół w XX i XXI wieku, wstęp i opr. red. M. Krajewski, Kikół 2012, ss. 81. zdj. kol., cena 12 zł
Osiński Henryk, Poezja niedokończona, Kikół 2014, ss. 82, zdj, cena 10 zł
Osiński Henryk, Ulica mojego dzieciństwa, wstęp, M. Krajewski, Rypin-Kikół 2013, ss. 100, zdj., cena 15 zł
Pamiętaj ludziom dobre. Jan Malec – emerytowany sędzia, harcmistrz, kolekcjoner krajoznawstwa, fotograf-amator, Rypin-Płock 2012, ss. 46, zdjęcia kol.
Papiernik Cezariusz, Opowiadania rypińskie… z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Rypin-Warszawa 2012, ss. 91, zdj. kol., cena 15 zł, wyd. drugie rozszerzone - 2015, cena 17 zł
Papiernik Cezariusz, Wtedy się tańczyło.. Opowiadania ...z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Warszawa-Brodnica 2017, ss. 70, zdj. kol., cena  12 zł
Papiernik Cezariusz, Zapiski z warszawsko-rypińskiej dekady, Warszawa-Rypin 2011, ss. 232, cena 18 zł
Poczta głosowa sumienia, red. D. Chrobak, B. Ciesielska, Lipno 2019, ss. 200, cena 25 zł
Poczwardowska Beata, Spotkania, cz. 1 i 2, Brodnica-Toruń 2020, ss. 50, cena 13.50 zł
Prywatne Gimnazjum im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie, Brodnica-Lipno 2019, ss. 120, zdj. kolor. (nakład komercyjny).
Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, pod red. P. Czechanowskiego i D. Grali, Poznań 2013, ss. 264, il. kol.
Raczkowski Michał. Szkoła Podstawowa w Szczytnie w latach 1892-2003, Szczytno 2014, ss. 95, il. kol., cena 15 zł
Renc Krystyna, Jesienna tęcza, Toruń 2013, ss. 97, cena 11,50 zł
Rocznik Dobrzyński, pod red. M. Krajewskiego, t. 1-13, Rypin 2008-2020,  liczne zdj., od t. 10.-  kolor.; cena: t. 1-9 po 60 zł, t. 10-13 - po 70 zł 
Rykowska Maria, Apetyt na życie, wstęp B. Ciesielska, Lipno-Brodnica 2020, ss. 80, zdj. kolor., cena 12,50  zł
Rykowska Maria, Zatańcz życie, Lipno 2016, ss. 52, cena 12,50 zł
70 lat Szkoły w Nadrożu (1946-2016). Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, pod red. M. Bednarczuk i M. Krajnik, Rypin-Nadróż 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 26 zł
Sikorowski Aleksander S., Życie pokorne i twórcze, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin 2016, ss. 80, zdj. kol., cena 15 zł
Skazani bez wyroku. Wspomnienia brodnickich Sybiraków, pod red. J. Michałowskiego i P. Grążawskiego, Brodnica 2014, ss. 198, zdj. kol. cena 21 zł; wyd. 2 rozszerzone, 2015, cena 25 zł, wyd. 3 - 2019.
Specjalski Ryszard, Okruchy życia, 2010, Włocławek 2012, ss. 68, zdj. kol.
Strzyżewski Stanisław, Zwierzenia wierszem pisane, słowo wstępne M. Krajewski, Katowice-Rypin-Skępe 2013, ss. 70, ilustracje kolorowe, cena 15,50 zł
Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod red. S. Kamosińskiego, Bydgoszcz 2012, ss. 273.
Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 2, Bydgoszcz 2012, ss. 260.
Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 3, Bydgoszcz 2013, ss. 280.
Stulecie orkiestry dętej w Dobrzyniu nad Wisłą, pod red. Bartoszewskiego, opr. R. Chęcka i M. Turkiewicz, opr. red. M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisła 2011, ss. 82, zdj. cz.-białe, cena 12 zł
Suchaprski Marcin. Zrozumieć autyzm, Brodnica 2019, ss. 97, zdj. kolorowe, cena 16 zł
Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, pod red. A. Iżyckiej i M. Raczkowskiego, Szczytno-Bydgoszcz-Rypin 2013, ss. 133, zdj, 
cena 15 zł, wyd. drugie uzupełnione - 2015, ss. 141, cena 22 zł
Trzeciak Bogdan, Moje wspomnienia. Historia jednego życia rodem z Chocenia, wydał, wstępem, życiorysem i przypisami opatrzył M. Raczkowski, Kołobrzeg-Choceń 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 25 zł
Wartości kulturowe ziemi dobrzyńskiej. II Sejmik Kultury Dobrzyńskiej, Lipno, 19 września 2011, pod red. M. Krajewskiego, konsultacja R. Bartoszewski, Dobrzyń n. Wisłą 2010, ss. 170, zdj. kol., cena 28 zł
Waśniewska-Gawin Janina, Morituri te salutant ave Patria, wstępem poprzedził, przypisami śródtytułami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 179, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), red., wstęp i przypisy M. Krajewski, wyd. 2 popr. i uzup., Rypin 2011, ss. 167, zdj. cz.-białe, cena 25 zł
Wiersze LGL, słowo wstępne D. Chrobak i B. Ciesielska, 2014, ss. 168, kol. grafiki, cena 24,50 zł
W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego (1876-1963), z życiorysem autora M. Raczkowskiego, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2013, ss. 68, zdj.kol.; wyd. 2 uzup. i popr.., 2016, ss. 82, cena 15 zł
Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli i wychowanków z pełnym ich wykazem, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin-Skępe 2010, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 15 zł
Zatroskany o Polskę. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński o Polsce i świecie, wybór myśli z wystąpień, listów i wywiadów, Toruń-Brodnica 2015, ss. 180, zdj., cena 25 zł
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XV Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Wielgiem w dniu 20 listopada 2010 r., t. 15, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2011, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVI Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Świedziebni w dniu 18 października 2011 r., t. 16, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2012, ss. 227, zdj. cz.-białe, cena 22 zł
Z dziejów Zemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r., t. 17, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2013, ss. 213, zdj. kolorowe, cena 24 zł
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Ostrowitem w dniu 24 października 2013 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 18, Dobrzyń n. Wisłą 2014, ss. 264, zdj. kolorowe, cena 32 zł
Z dziejów Ziemi Zobrzyńskiej. Materiały z XIX Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Osieku Rypińskim dniu 22 października 2014 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 19, Dobrzyń n. Wisłą 2015, ss. 271, zdj. kol., cena 32 zł
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XX Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Radominie w dniu 28 października 2015 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 20, Dobrzyń n. Wisłą 2016, ss. 239, zdj. kol., cena 28 zł
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXI Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 21, Dobrzyń n. Wisłą 2017, ss. 216, zdj. kol., cena 24 zł 
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Skrwilnie  w dniu 23 października 2017 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 22, Dobrzyń n. Wisłą 2018, ss. 218, liczne zdj. kol., cena 25 zł 
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Nowogrodzie dniu 12 października 2018 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 23, Dobrzyń n. Wisłą 2019, ss. 240, zdj., cena 25 zł 
Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały z XXIII Konferencji Historycznej „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Działyniu w dniu 17 października 2019 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 24, Dobrzyń n. Wisłą 2020, ss. 210, zdj., cena 25 zł 
Zielińska Iwona, Metodologiczne podstawy badań społecznych, 2008, ss. 113, cena 14 zł
Zielińska Iwona, Teofil Jurkiewicz – polski emigrant i emisariusz we Francji, L’Hopital-Rypin 2005, opr. twarda, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
Zielińska Iwona, Życie moje spełnione. Teofil Jurkiewicz (Ludomir Brzuskiewicz) (1925-2009), Brodnica-Obory 2019, zd. kolor., skrzydełka, ss. 136, cena 25 zł
Zieliński Gustaw, Kirgiz. Powieść, wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował M. Krajewski, Rypin-Skępe-Płock 2011, ss. 80, grafiki i zdj. cz.-białe, cena 15 zł
Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, Rypin 1989-2006, t. 1, 3, 8, 10, cena po 25 zł
Żabierek Agata, Żabierek Krzysztof, Kanał Warta-Gopło. Droga wodna du wielkiej Polsce, Brodnica 2017, ss. 94, zdj. kol, cena 18 zł
Żabierkowie Agata i Krzysztof, Bohaterowie z gmin Sompolno i Wierzbinek 1939-1947, Brodnica 2018, liczne zdj. kolor, cena 22 zł
Żabierek Krzysztof, Powstanie zabajkalskie 1866 r., Brodnica 2017, ss. 125, zdj. kol., cena 25 zł
Żuchowski Leszek, Miasto nadgraniczne. Szkice i materiały z historii Golubia-Dobrzynia, wstęp M. Krajewski, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 291, zdj. kol., cena 40 zł
Żuchowski Zbigniew, Mała Ojczyzna, Brodnica 2017, ss. 57, zdj. kol., cena 12 zł

oraz
Krajewski Mirosław, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2020, ss. 380.

*Przy wpłacie na konto bankowe należy doliczyć: przy 1 poz. - 9 zł; do 3 poz. -15 zł, powyżej 3 poz. - 26  zł kosztów przesyłki listem lub paczką priorytetową.  Koszty wysyłki NSBZD, Okolica Chopina... , Powiat lipnowski...  oraz Victoria - 26 zł
Dokonując zamówienia należy koniecznie, poza adresem, podać NIP firmy.

BIBLIOTEKA DOBRZYŃSKA (plik do pobrania)      **** Spis "Rocznika Dobrzyńskiego", t. 1-13: 2008-2020
Niektóre książki wydane przez Oficynę Verbum

\  < <