Mirosław Krajewski - p/g: Księgarnia Dobrzyńska (Verbum)


(strona grzecznościowa)

WSZECHNICA EDUKACYJNA I WYDAWNICZA „VERBUM”

ul. Ludwika Grzemskiego 2, 87-300 Brodnica
  mail: mailto: dcv@autograf.pl
konto bankowe: PKO BP nr 05 1020 5024 0000 1002 0075 0125
zamówienia na dostawę książek mailem:mailto: dcv@autograf.pl; ph. mob. 602 498 929

(data założenia 1994 r., wpis do ewidencji nr 4733, NIP 892-112-76-27)

http://www.facebook.com/Księgarnia Dobrzyńska


Wydawnictwo Verbum - Księgarnia Dobrzyńska oferuje:
- skład, adiustację, opracowanie redakcyjne książek naukowych, podręczników akademickich, serii wydawniczych, tomików poezji i prozy itp.;
- druk cyfrowy, w tym wysokiej jakości druk cyfrowy w kolorze oraz oprawę kartonową i twardą;
- druk folderów i kalendarzy ściennych: regionalnych, parafialnych;- kolportaż książek; sprzedaż książek i serii wydawniczych, w tym także sprzedaż wysyłkową.
Na wydrukowane książki z naszym ISBN wystawiamy faktury z 5-proc. VAT!
 
Oferta Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej „Verbum", marzec 2019 r. (nie obejmuje poz. wydanych przed 2004 r.)
 • Adamowska Maria, Dzieje rypińskiej rodziny Meyów, Rypin 2013, ss. 225, zdj. kol. + wkładki drzew geneal., cena 31,50
 • Ardanowski Jan Krzysztof, Paweł Sztama, Z głębokości wołam do Ciebie.Tragedia kobiet pochodzenia żydowskiego więzionych i mordowanych w podobozach KL Stutthof w okolicach Torunia w ostatnich miesiącach II wojny światowej, Brodnica 2014, ss. 213, zdj., cena 25 zł
 • Aforyzmy, cytaty myśli o edukacji i twórczości, 2003, ss. 314, opr. twarda, cena 20 zł
 • Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej, zebrał, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, 2015, s. 578; wyd. 2 poprawione i uzup., s. 584, 2018, grafiki i ilustr. sepia, cena 55 zł
 • Aurea dicta (złote myśli) dla ludzi władz i polityki, 2004, ss. 229, cena 20 zł
 • Barwy życia, red. M. Taczyński, wstęp, A. Główczewski, Rypin 2015, zdj. kol., ss. 70, cena 9,50
 • Biblioteka Dobrzyńska, t. 1-6: 2011-2015, ilustracje, zdjęcia, ss. 78, 239, 179, 174, 68, 578: 1316, cena 150 zł
 • Chojnicka Czesława Krystyna, Serca bicie, ss. 125, cena 15,00
 • Chrobak Dariusz, Kwiatosłów polski, Czernikowo-Lipno-Brodnica 2019, ss. 29, cena 10 zł
 • Chrobak Dariusz, Słowa do rymu, 2014, ss. 73, cena 12,50 zł
 • Chrobak Dariusz, Słow Obrazy, Rypin-Czernikowo-Lipno 2011, ss. 113, grafiki cz.-białe, cena 20 zł
 • Ciesielska Bożena, Literacki romans. Rozprawki o "Perełkach" Sławomira Ciesielskiego, Brodnica 2018, ss. 81, zdj. kol., cena 10 zł
 • Ciesielska Bożena, Skępe w opisie i fotografii, pod red. M. Krajewskiego, Brodnica-Skępe 2016, ss. 245, zdj. kol., cena 38 zł
 • Ciesielska Władysława, Z miłości do Józefkowa i Skępego. Wspomnienia Władysławy Ciesielskiej z domu Lulińskiej. Rodzina Wacława Lulińskiego w pamięci najstarszej wnuczki, Skępe 2016, ss. 135, zdj., cena 21 zł
 • Ciesielski Sławomir, Slaviki, wstęp B. Ciesielska, Brodnica 2019, ss. 127, cena 15 zł
 • Ciesielski Sławomir, Ze Skępego, Skępe-Lipno-Brodnica 2016, ss. 59, cena 10 zł (7. tomik poezji autora)
 • Cywińska Joanna, Wykołysałaś... dobrzyńska kraino, Lipno 2015, ss. 45, ilustr., cena 7,50
 • Cywińska Joanna, Moje małe Ojczyzny. Kocham Cię - Polsko!, Lipno-Brodnica 2016, ss. 29, cena 7 zł
 • Deo et Matris. Almanach religijnej poezji ziem i dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 172, zdj. kol., cena 22 zł
 • Dmochowski Franciszek Salezy, Przekleństwo matki. Opowiadanie na rzeczywistych faktach osnowane, wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 228, zdj. cz.-białe, cena 25 zł
 • Europa potrzebuje odkupienia. Jan Paweł II o Europie, Włocławek 2005, s. 92, cena 12 zł
 • Grążawski Piotr, Legendy Pojezierza Brodnickiego. Duszny dech ducha, Brodnica 2018, ss. 244, ilustr. kol., cena 25  zł
 • Grążawski Piotr, Rychtujta sie! Swaty ido, Brodnica 2017, ss. 173, zdj. kol., cena 22 zł
 • Grążawski Piotr., Słownik gwarowy brodnicki, Brodnica 2018. ss. 184, zdj., cena 22 zł
 • Grudzień Wojciech, Choroby szynszyli, Ruże-Brodnica 2017, ss. 2449, zdj. kol., nakład komer.
 • Grudzień Wojciech, Chów szynszyli. Krok po kroku, wyd. 2, Brodnica-Ruże 2016, ss. 76, zdj. kol. (nakład komercyjny)
 • Gumiński Andrzej, Obcymi ścieżkami (tomik poetycki), Rypin-Bremen 2013, ss. 120, kolorowe kolaże, cena 22 zł
 • Harcerskie wspomnienia. Teksty piosenek harcerskich, patriotycznych i biesiadnych, Brodnica 2014,  ss. 77, cena 8 zł
 • Jagodziński Jan, Golub-Dobrzyń - wspomnienia wierszem pisane, Golub-Dobrzyń 2014, ss. 118, zdj. kol., cena 14 zł
 • Jagodziński Jan, Sursum corda. Poezja patriotyczna, Brodnica-Golub-Dobrzyń 2014, ss. 148, ilustr. kolor., cena 16 zł
 • Janowiak Janusz, W objęciach Ojca. Ojciec Wincenty Józef Kruszewski OC (1843-1922), Obory 2002, ilustr. kolor., cena 15 zł
 • Klocek Alina, Płocki Kompleks Rafineryjno-Petrochemiczny w latach 1959-200 i jego wpływ na rozwój miasta i regionu, ss. 331, zdjęcie kolorowe, c. 45 zł
 • Kłosiński Jerzy, Maria i Klemens Kłosińscy i ich korzenie oraz rodzina, Brodnica 2018, ss. 75, zdj. kol., cena 12 zł
 • Konopnicka Maria, W Oborach (z suplementem), do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2013, ss. 68, zdj. kol., cena 15 zł
 • Koszytkowski Janusz, Wielgie i okolice na Ziemi Dobrzyńskiej. Materiały do dziejów, Piaseczno-Wielgie 2018, ss. 372, liczne zdj. kolor., cena 72 zł
 • Krajewski Mirosław, Badania pedagogiczne w zarysie, 2006, ss. 126, cena 14 zł
 • Krajewski Mirosław, Chronologiczno-synchroniczny przegląd dziejów edukacji, Bydgoszcz 2010, ss. 132, cena 18 zł
 • Krajewski Mirosław, Dama Niezłomna. Maria Sobocińska (1920-2012). Biografia wpisana w okupacyjne dzieje Skępego, Rypin-Skępe 2012, ss. 217, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
 • Krajewski Mirosław, Dobrzyńska i Brzemienna Matka Boża w skępskim wizerunku, Rypin-Skępe 2017, ss. 190, liczne zdjęcia kolor, okładka lakier punktowy, skrzydełka, cena 30 zł
 • Krajewski Mirosław, Historia gospodarcza Polski do 1989 roku. Zarys wykładu, Włocławek 2002, ss. 583, opr. twarda, cena 25 zł
 • Krajewski Mirosław, Historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006, ss. 336, cena 40 zł
 • Krajewski Mirosław, Koryfeusz Dobrej Ziemi. Prof. Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007), Rypin 2008, ss. 192, cena 25 zł
 • Krajewski Mirosław, Ksiądz doktor Antoni Podleś (1934-1997), Rypin 1998, ss. 60, cena 7 zł
 • Krajewski Mirosław, Leksykon dziejów edukacji. Ludzie-koncepcje-instytucje, Płock 2010, ss. 496, cena 60 zł
 • Krajewski Mirosław,Oborzańskie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Kraków-Obory-Brodnica 2016, ss. 296, zdj. kol. (509), form. alb., cena 55 zł
 • Krajewski Mirosław, Okolica Chopina, Dąbrowskiej i Dziewanowskich, Monografia albumowa Gminy Radomin, Brodnica 2018, ss. 556, zdj. kolorowe, opr. twarda, cena 85 zł
 • Krajewski Mirosław, Okolica z Dobrzyńską Częstochową". Gmina Zbójno koło Obór na ziemi dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią, Brodnica-Zbójno-Obory 2016, ss. 546 zdj. kol., form. alb., cena 95 zł
 • Krajewski Mirosław, Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności. Na 1000-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica 2018, ss. 347, zdj. kolor., format A-4, skrzydełka okładki, cena 60 zł
 • Krajewski Mirosław, Pod szatą Karmelu. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie i okolica, Trutowo-Brodnica 2016, ss. 362, zdj. kol., form. alb., cena 65 zł, wyd. 2, 2019
 • Krajewski Mirosław, Powiat lipnowski, Materiały monograficzne i albumowe. Na 100-lecie odzyskania niepodległości, Brodnica-Lipno 2018, ss. 722, zdjęcia kolor, format A-4, opr. twarda-szyta, wstążki czytelnicze: biała i czerwona, cena 85 zł
 • Krajewski Mirosław, Rypinie, grodzie cichy. Albumowa monografia miasta, Rypin 2012, ss. 374, album, opr. twarda, 912 zdj. kol. i cz.-białych, cena 80 z
 • Krajewski Mirosław, Rypiński kościół farny. Chronografia kościoła pw. Św. Trójcy w Rypinie (1355-2015), Rypin 2015, ss. 212, zdj. kol. 205, egz. numer., cena 30 zł
 • Krajewski Mirosław, Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce. Studium historyczno-prawne, Bydgoszcz 2012, ss. 235, cena 20 zł
 • Krajewski Mirosław, Tronująca w sercu tej ziemi (Obory), Obory-Rypin 2005, ss. 137, opr. twarda albumowa, zdj. kol, cena 35 zł
 • Krajewski Mirosław, Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Rypin 2011, s. 164, zdj. kol. i cz.-białe, cena 15 zł
 • Krajewski Mirosław, Usque ad finem. Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na ziemi dobrzyńskiej, (Rypin) 2011, ss. 205, cena 30 zł
 • Krajewski Mirosław, W cieniu wojny i okupacji. Ziemia dobrzyńska w latach 1939-1945, Rypin 1995, ss. 413, opr. twarda, cena 40 zł
 • Krajewski Mirosław, Wymyślińska Alma Mater. Seminarium i Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie (1867-1969), Rypin-Skępe 2005, ss. 113, album kol., cena 30 zł
 • Krajewski Mirosław, Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, Rypin 2010, ss. 223, zdj. cz.-białe, cena 32 zł
 • Krajewski Mirosław, Z krwi waszej, posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania stycznikowego na ziemi dobrzyńskiej, Rypin 2013, ss. 357, zdj. kol. i cz.-białe, cena 48 zł
 • Kuligowski Władysław, Z okruchów życia. Wspomnienia z lat 1918, 1939-1945,  Brodnica 2018, ss. 71, zdj., cena 11 zł
 • Lewandowska (Tomczak) Urszula, Moje Ostrowite, wspomnienia do druku opiniował i do druku przygotował M. Krajewski, Rzeszów-Rypin-Ostrowite 2012, ss. 69, zdj. kol., zdj. 10 zł
 • Lustracja starostwa konińskiego i województw kujawskich, wyd. Z. Górski i A. Mietz, Bydgoszcz-Wierzbinek 2014, ss. 109
 • Manewicz Jan, Wędrówka myśli, Brodnica 2018, ss. 199, kolor, cena 24 zł
 • Marcinkowski Dariusz, Green Velo na dwa razy, Nowe Miasto 2017, ss. 230, zdj. kol., nakład komer.
 • Marii Strużyńskiej przeżycia z lat wojny i okupacji, 2007, ss. 61, zdj. cz.-białe, cena 10 zł
 • Miodek Andrzej, Rejs po Solinie.Dla tych co poznałem i dla tych co poznam, Bieszczady 2013, ss. 63, zdj. kol.
 • Myśli dla siebie, wybrał, opr. i własnymi się podzielił M. Krajewski, (Brodnica) 2017, ss. 84.
 • Na bój, Polacy, na święty bój. Powstanie styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy. Studia i Szkice, pod red. M. Krajewskiego, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 152, zdj. kol. i cz.-białe, zdj. 28 zł
 • Nadolska Barbara, Powidoki, Brodnica 2013, ss. 67, cena 12 zł
 • NOWY SŁOWNIK BIOGRAFICZNY ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ, Rypin 2014, t. 1-2, ss. 1335, zdj. osób (1235), wizerunki herbów (kolor), indeks, opr. twarda, złocona, tłoczona, cena kpl. 230 zł
 • Osiński Henryk, Bochen chleba ze znakiem krzyża, Kikół-Brodnica 2019, ss. 115, zdjęcia, cena 20 zł
 • Osiński Henryk, Kościół naszym, domem. Parafia Kikół w XX i XXI wieku, wstęp i opr. red. M. Krajewski, Kikół 2012, ss. 81. zdj. kol., cena 12 zł
 • Osiński Henryk, Poezja niedokończona, Kikół 2014, ss. 82, zdj, cena 10 zł
 • Osiński Henryk, Ulica mojego dzieciństwa, wstęp, M. Krajewski, Rypin-Kikół 2013, ss. 100, zdj., cena 15 zł
 • Pamiętaj ludziom dobre. Jan Malec – emerytowany sędzia, harcmistrz, kolekcjoner krajoznawstwa, fotograf-amator, Rypin-Płock 2012, ss. 46, zdjęcia kol.
 • Papiernik Cezariusz, Opowiadania rypińskie… z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Rypin-Warszawa 2012, ss. 91, zdj. kol., cena 15 zł, wyd. drugie rozszerzone - 2015, cena 17 zł
 • Papiernik Cezariusz, Wtedy się tańczyło.. Opowiadania ...z odrobiną sentymentu i erotyki w tle, Warszawa-Brodnica 2017, ss. 70, zdj. kol., cena  12 zł
 • Papiernik Cezariusz, Zapiski z warszawsko-rypińskiej dekady, Warszawa-Rypin 2011, ss. 232, cena 18 zł
 • Prywatne Gimnazjum im. Jadwigi Jałowiec w Lipnie, Brodnica-Lipno 2019, ss. 120, zdj. kolor. (nakład komercyjny).
 • Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, pod red. P. Czechanowskiego i D. Grali, Poznań 2013, ss. 264, il. kol.
 • Raczkowski Michał. Szkoła Podstawowa w Szczytnie w latach 1892-2003, Szczytno 2014, ss. 95, il. kol., cena 15 zł
 • Renc Krystyna, Jesienna tęcza, Toruń 2013, ss. 97, cena 11,50 zł
 • Rocznik Dobrzyński, pod red. M. Krajewskiego, t. 1-11, Rypin 2008-2018,  liczne zdj., cena po 60 zł za tom; tom. 10: 2017, zdj. kol., cena 70 zł
 • Rykowska Maria, Zatańcz życie, Lipno 2016, ss. 52, cena 12,50 zł
 • 70 lat Szkoły w Nadrożu (1946-2016). Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, pod red. M. Bednarczuk i M. Krajnik, Rypin-Nadróż 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 26 zł
 • Sikorowski Aleksander S., Życie pokorne i twórcze, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin 2016, ss. 80, zdj. kol., cena 15 zł
 • Skazani bez wyroku. Wspomnienia brodnickich Sybiraków, pod red. J. Michałowskiego i P. Grążawskiego, Brodnica 2014, ss. 198, zdj. kol. cena 21 zł; wyd. 2 rozszerzone, 2015, cena 25 zł, wyd. 3 - 2019.
 • Specjalski Ryszard, Okruchy życia, 2010, Włocławek 2012, ss. 68, zdj. kol.
 • Strzyżewski Stanisław, Zwierzenia wierszem pisane, słowo wstępne M. Krajewski, Katowice-Rypin-Skępe 2013, ss. 70, ilustracje kolorowe, cena 15,50 zł
 • Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod red. S. Kamosińskiego, Bydgoszcz 2012, ss. 273.
 • Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 2, Bydgoszcz 2012, ss. 260.
 • Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. 3, Bydgoszcz 2013, ss. 280.
 • Stulecie orkiestry dętej w Dobrzyniu nad Wisłą, pod red. Bartoszewskiego, opr. R. Chęcka i M. Turkiewicz, opr. red. M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisła 2011, ss. 82, zdj. cz.-białe, cena 12 zł
 • Suchaprski Marcin. Zrozumieć autyzm, Brodnica 2019, ss. 97, zdj. kolorowe, cena 16 zł
 • Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, pod red. A. Iżyckiej i M. Raczkowskiego, Szczytno-Bydgoszcz-Rypin 2013, ss. 133, zdj, 
 • cena 15 zł, wyd. drugie uzupełnione - 2015, ss. 141, cena 22 zł
 • Trzeciak Bogdan, Moje wspomnienia. Historia jednego życia rodem z Chocenia, wydał, wstępem, życiorysem i przypisami opatrzył M. Raczkowski, Kołobrzeg-Choceń 2016, ss. 159, zdj. kol., cena 25 zł
 • Wartości kulturowe ziemi dobrzyńskiej. II Sejmik Kultury Dobrzyńskiej, Lipno, 19 września 2011, pod red. M. Krajewskiego, konsultacja R. Bartoszewski, Dobrzyń n. Wisłą 2010, ss. 170, zdj. kol., cena 28 zł
 • Waśniewska-Gawin Janina, Morituri te salutant ave Patria, wstępem poprzedził, przypisami śródtytułami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011, ss. 179, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
 • Wesołowski Stanisław, Moje przeżycia okupacyjne w Rypinie (1939-1945), red., wstęp i przypisy M. Krajewski, wyd. 2 popr. i uzup., Rypin 2011, ss. 167, zdj. cz.-białe, cena 25 zł
 • Wiersze LGL, słowo wstępne D. Chrobak i B. Ciesielska, 2014, ss. 168, kol. grafiki, cena 24,50 zł
 • W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego Byszewskiego (1876-1963), z życiorysem autora M. Raczkowskiego, pod red. M. Krajewskiego, Rypin 2013, ss. 68, zdj.kol.; wyd. 2 uzup. i popr.., 2016, ss. 82, cena 15 zł
 • Wspomnienia i galeria serdeczna. Wymyślin w pamięci nauczycieli i wychowanków z pełnym ich wykazem, opr. i wstępem poprzedził M. Krajewski, Rypin-Skępe 2010, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 15 zł
 • Zatroskany o Polskę. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński o Polsce i świecie, wybór myśli z wystąpień, listów i wywiadów, Toruń-Brodnica 2015, ss. 180, zdj., cena 25 zł
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XV Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Wielgiem w dniu 20 listopada 2010 r., t. 15, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2011, ss. 165, zdj. cz.-białe, cena 20 zł
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XVI Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Świedziebni w dniu 18 października 2011 r., t. 16, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2012, ss. 227, zdj. cz.-białe, cena 22 zł
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XVII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r., t. 17, pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp M. Krajewski, Dobrzyń n. Wisłą 2013, ss. 213, zdj. kolorowe, cena 24 zł
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XVIII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Ostrowitem w dniu 24 października 2013 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 18, Dobrzyń n. Wisłą 2014, ss. 264, zdj. kolorowe, cena 32 zł
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XIX Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Osieku Rypińskim dniu 22 października 2014 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 19, Dobrzyń n. Wisłą 2015, ss. 271, zdj. kol., cena 32 zł
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XX Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Radominie w dniu 28 października 2015 r., pod red. R. Bartoszewskiego, wstęp i typografia M. Krajewski, t. 20, Dobrzyń n. Wisłą 2016, ss. 239, zdj. kol., cena 28 zł
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XXI Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 21, Dobrzyń n. Wisłą 2017, ss. 216, zdj. kol., cena 24 zł 
 • Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z XXII Konferencji Historycznej „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” w Skrwilnie  w dniu 23 października 2017 r., pod red. R. Bartoszewskiego i M. Krajewskiego, t. 22, Dobrzyń n. Wisłą 2017, ss. 218, liczne zdj. kol., cena 25 zł 
 • Zielińska Iwona, Metodologiczne podstawy badań społecznych, 2008, ss. 113, cena 14 zł
 • Zielińska Iwona, Teofil Jurkiewicz – polski emigrant i emisariusz we Francji, L’Hopital-Rypin 2005, opr. twarda, zdj. cz.-białe, cena 35 zł
 • Zieliński Gustaw, Kirgiz. Powieść, wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował M. Krajewski, Rypin-Skępe-Płock 2011, ss. 80, grafiki i zdj. cz.-białe, cena 15 zł
 • Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, Rypin 1989-2006, t. 1, 3, 8, 10, cena po 25 zł
 • Żabierek Agata, Żabierek Krzysztof, Kanał Warta-Gopło. Droga wodna du wielkiej Polsce, Brodnica 2017, ss. 94, zdj. kol, cena 18 zł
 • Żabierkowie Agata i Krzysztof, Bohaterowie z gmin Sompolno i Wierzbinek 1939-1947, Brodnica 2018, liczne zdj. kolor, cena 22 zł
 • Żabierek Krzysztof, Powstanie zabajkalskie 1866 r., Brodnica 2017, ss. 125, zdj. kol., cena 25 zł
 • Żuchowski Leszek, Miasto nadgraniczne. Szkice i materiały z historii Golubia-Dobrzynia, wstęp M. Krajewski, Golub-Dobrzyń 2013, ss. 291, zdj. kol., cena 40 zł
 • Żuchowski Zbigniew, Mała Ojczyzna, Brodnica 2017, ss. 57, zdj. kol., cena 12 zł
*Przy wpłacie na konto bankowe należy doliczyć: przy 1 poz. - 8 zł; do 3 poz. -13 zł, powyżej 3 poz. - 26  zł kosztów przesyłki listem lub paczką priorytetową.  Koszty wysyłki NSBZD, Okolica Chopina...  oraz Powiat lipnowski... - 26 zł
Dokonując zamówienia należy koniecznie, poza adresem, podać NIP firmy.

BIBLIOTEKA DOBRZYŃSKA (plik do pobrania)      **** Spis zwartości "Rocznika Dobrzyńskiego" (t. 1-11: 2008-2018)

 

Niektóre książki wydane przez Oficynę Verbum

\