Kształcenie kadr

DYSERTACJE DOKTORSKIE (UW, UMK, UWM, UKW)

   2000

  • Mielczarek Andrzej, Polska pomoc społeczna – doświadczenia historyczne i wyzwania współczesne, (UW), ss. 372.
  • 2001

  • Giziński Stanisław, Dzieje pożarnictwa na Pomorzu w latach 1920-1939, (UMK), ss. 292.
  • 2002

  • Wojtkowski Marek, Kujawy Wschodnie w dobie walk narodowo-wyzwoleńczych w latach 1793-1918, (UMK), ss. 424.
  • 2004

  • Moraczewska Barbara, Odbudowa i rozwój szkolnictwa we Włocławku w latach 1945-1975, (AB), ss. 450.
  • 2005

  • Grzesiak Krystyna, Relacje państwo Kościół katolicki na terenie diecezji włocławskiej w latach 1945-1989, (AB), ss. 650.
  • 2010

  • Szubska-Bieroń Elżbieta, Płock w latach 1939-1945 na łamach prasy niemieckojęzycznej, (UKW), ss. 780.
                     2013
  • Chaburski Leszek, Lubawa w latach 1977-2006, (UWM), ss. 484.
  • Klocek Alina, Przemiany społeczno-ekonomiczne płockiego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w latach 1959 – 2000 i jego wpływ na rozwój miasta i regionu, (UKW), ss. 363.

   Otwarte przewody doktorskie

  • Budziński Krzysztof, Jan Rudowski (1891-1945). Działacz społeczno-gospodarczy i polityczny z ziemi dobrzyńskiej, (UKW, 2013).
 • RECENZJE I OPINIE PRAC W PRZEWODACH DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

   1997

  • Gałkowski Piotr, Ziemianie i ich własność w ziemi dobrzyńskiej w latach 1919-1947, (UMK), prof. Ryszard Sudziński, ss. 388.
  • Kunikowski Stanisław, Rola i funkcje towarzystw naukowych w Polsce, (UW), prof. Antoni Rajkiewicz, ss. 371.
  • 2000

  • Szczechowicz Hanna, Szkolnictwo w powiecie rypińskim w latach 1945-1975, (AB), prof. Włodzimierz Jastrzębski, ss. 337.
  • 2001

  • Talarowski Bogdan, Dzieje i organizacja wiejskich szkół średnich ogólnokształcących w województwie łódzkim w latach 1945-1995, (AB), ks. prof. Michał M. Grzybowski, ss. 451.
  2015
  • Szczechowicz Hanna, Odbudowa państwa polskiego na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 2014, ss. 281 (UKW)

  Inf. - Portal nauka polska

 • Prace pod kierunkiem (plik do pobrania, 2016)